+381 62 222 083 office@greener.rs

Zasnivanje travnjaka

Tepih trava

Travnjak je najčešće vizuelno najupečatljiviji i najznačajniji element Vašeg dvorišta, vrta ili druge zelene celine. Stoga je veoma važno pažljivo odabrati način njegovog zasnivanja uz korišćenje kvalitetnog busena izabranog prema Vašim potrebama i karakteristikama...

Sejanje trave

Uspostavljanje travnjaka sejanjem je svakako najekonomičniji način njegovog zasnivanja.  Medjutim, pre nego što započnete sa celokupnim postupkom morate znati da pravilno uspostavljanje travnjaka moze biti veoma veliki posao, što svakako zavisi od stanja zemljišta i...

Tepih trava – kvalitet koji donosi sekač busena

Uklanjanje starog i oštećenog travnjaka ili njegovog dela korišćenjem sekača busena je agro-tehnička mera koja se koristi u reparaciji i postavljanju travnjaka na profesionalnim sportskim objektima. Primena sekača busena obezbeđuje savršenu nivelaciju i visinsko...

Uživajte u svakom koraku

Kvalitetan, gust i uredan travnjak ostavlja veoma upečatljiv utisak i nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Jednostavnost potekla iz kompleksnosti

Prilikom zasnivanja travnjaka treba uzeti u obzir brojne aspekte i karakteristike. Pre svega neophodno je analizirati pejzažno-prostornu celinu i ograničenja koja ona nameće (npr. u pogledu osunčanosti, interakcije travnjaka sa drugim biljnim vrstama, oblik i nivelaciju terena…), zatim je potrebno opredeliti namenu travnjaka, način zalivanja, mogućnosti i ograničenja u pogledu kasnijeg održavanja i mnoga druga pitanja. Ovi faktori će uticati na način zasnivanja travnjaka (iz semena ili postavljanjem gotovog travnatog tepiha…), izbor semena trave, način nivelacije i pripreme podloge za sadnju, eventualno projektovanje sistema za zalivanje i slično.

Lepota nameće obaveze

Neophodno je napomenuti da redovno održavanje travnjaka zahteva daleko najveći obim angažovanja u odnosu na održavanje svih ostalih biljaka. Stoga je veoma bitno dobro razumeti da zasnivanjem travnjaka sa jedne strane stvaramo veoma lep i koristan ambijentalni element ali i preuzimamo obavezu da se kontinuirano angažujemo na njegovom održavanju. Naravno, ovo se odnosi na travnjake koji su visokog kvaliteta i gustine, bez prisustva korova.

Visokokvalitetna tepih trava ili selekcija semena

U ovom pogledu, pružićemo vam korisne savete i obezbediti visokokvalitetnu tepih travu sa busenom ili seme i zasnovati travnjak koji će vas ispunjavati i činiti srećnim.

Olakšajte put ka dugovečnosti

Preporučujemo postavljanje sistema za zalivanje kao siguran način da obezbedite ravnomerno i pravovremeno zalivanje, koje je pri tom odmereno prema karakteristikama i vlažnosti zemljišta u različitim zonama vašeg travnjaka (npr. različit nivo zalivanja u hladu i na suncu, na uzdignutim i ulegnutim zonama….). Ovakavim pristupom osiguraćete dugovečnost travnjaka, olakšati održavanje njegove gustine i kvaliteta i smanjiti pojavu mahovine kao i bolesti trave.

  Tepih trava – kvalitetan, gust i svež busen

  Tepih trava

Plugin Developer FantasticPlugins.com
Share This