+381 62 222 083 office@greener.rs

Nakon što ste uspostavili gust travnjak i navikli da uživate u njegovoj lepoti i urednosti možete se susresti sa problemom krtica. Krtice uglavnom izazivaju estetske probleme jer njihove humke narušavaju izgled travnjaka ali potkopavanjem korena mogu loše uticati i na rast sadnica drve’a i drugog bilja. Dodatno, krtice svojim aktivnostima mogu oštetiti ili narušiti funkcionalnosti sistema za zalivanje i navodnjavanje. Ipak, svaki travnjak baš kao i svi vrtovi, parkovi, obradive parcele i druge obradive površine su manje ili više izložene ovom problemu.

Učestalost i intenzitet pojave krtica i krtičnjaka zavisi od mnogo faktora, kao što su na primer:

  • mikrolokacija – npr. seoske i prigradske lokacije su mnogo izloženije problemu krtica u odnosu na urbane gradske oblasti…,
  • stepen uredjenosti (zapuštenosti) okolnih dvorišta i parcela – odnosno ukoliko se vaš vrt graniči sa zapuštenim dvorištem obraslim u korove ili šikaru verovatnoća i učestalost javljanja krtičnjaka u vašem vrtu je izuzetno povećana)
  • vrsta ograde vaše zelene površine – naime ukoliko ste od vaših suseda i okoline ogradjeni ogradom sa temeljom koji je makar uskim delom postavljen do dubine od 35-40 cm to ce biti dovoljna prevencija za većinu krtica. Iako one mogu kopati tunele i znatno dublje ova barijera od 35-40 cm se pokazala kao veoma uspešna.
  • sastav zemljišta u vašem dvorištu može podsticati broj glista, crva i insekata kojima se krtice hrane i time kontinuirano privlačiti krtice iz neposredne okoline (npr. pojedinim glistama pogoduje umereno kiselo zemljište…)
  • neodgovarajuće zalivanje – prekomerno zalivanje pojedinih oblasti travnjaka je posebno važan faktor koji je često i primarni razlog za privlačenje krtica jer pogoduje pojavi i razmnožavanju glista i drugih insekata. Ovo je veoma važno za oblasti uz ogradu jer su često baš ove oblasti u senci i ne zahtevaju previše zalivanja. Medjutim, amaterski i polu-profesionalno pojektovani sistemi za zalivanje najčešće nastoje da smanje cenu putem smanjenja broja zona zalivanja i broja prskalica a u stvari za sobom često ostavljaju brojne probleme. Jedan od probleme jeste i taj da se u istoj zoni zalivanja nalaze prskalice od kojih neke pokrivaju intenzivno osunčane površine a druge duboki hlad.

Prevencija kao osnova

Dobro razumevanje ovih i drugih kritičnih faktora koji utiču na učestalost krtica na zelenim površinama je veoma važno za osmišljavanje dobre prevencije. Ipak, činjenica je da prilikom planiranja i izgradnje stambenog ili poslovnog objekata i uspostavljanja travnjaka ili vrta ljudi ne razmišljaju o ovom problemu već se sa njim suoče kasnije baš kada počnu da uživaju u svom novom ambijentu.

Bez obzira na zatečeno stanje, preventivne mere je nužno sprovoditi planski, dugotrajno i pravovremeno. U nastavku izdvajamo neke od preventivnih mera obuhvaćenih Greenerovim programom zaštite od krtica.

  • Oivičavanje dvorišta unosom (ukopavanjem) poluprirodnih granularnih repelenata, zasnovanih na urinu predatorskih životinjskih vrsta, celim obimom travnjaka predstavlja jednu razumno efikasnu preventivnu, meru dok se upotreba električnih zujalica nije pokazala kao uspešna. Koristimo ovakve polu prirodne repelente kao najmanje hemijski invazivane preparate a samo u izuzetnim okolnostima preporučujemo pojedine hemijski invezivne preparate.
  • Takodje, mera odmerenog povećanja PH vrednosti zemljišta (smanjenje kiselosti) dodavanjem specijalizovanih preparata će smanjiti prisustvo glista i crva koji su osnovna hrana krticama.
  • Planskom i pravovremenom primenom posebnih pesticida značajno će se smanjiti broj onih glista, crva i insekata koji privlače krtice.

Odmerena reakcija

Kada ste primetili prve krtičnjake ili plitke hodnike koji su malo uzdigli busen svojom dužinom, predlažemo da odmah pokušate sa mehaničkom, tvrdo žičanom klopkom za krtice koje se mogu kupiti u prodavnicama. U dvorištima koje mi održavamo ova metoda se pokazala posebno efikasnom. Dok hemijski preparati (otrovi) nisu uvek bili efikasni a dodatno su i opasni za decu i odrasla kao i životinje a i vanrednim okolnostima mogu oštetiti i travnjak i bilje. Neophodno je napomenuti da se otrovi koji se inače koriste za ove namene izuzetno jaki i opasni i treba ih koristiti samo u krajnjoj nuždi i veoma oprezno.

Za postavljanje mehaničkih zamki, potrebno je da najpre dobro izgrabuljate ili četkom očistite humku krtičnjaka, nakon sto se zemlja blago prosušila. Ovaj postupak treba sprovesti tako da ostane samo rupa a višak zemlje treba sakupiti i ukloniti. Ako je ovo pravilno uradjeno, u travnjaku će samo ostati uredno ovičena rupa prečnika 3-6 cm koja se gotovo i ne vidi pri normalnom korišćenju travnjaka.

Metalnu (žičanu) klopku treba dobro utrljati u višak zamlje (koji je prethodno uklonjen) kako bi klopka poprimila miris zemlje. Nakon toga, potrebno je zamku pažljivo nategnuti, vodeći računa o mogućim povredama. Nategnutu klopku, treba ubaciti u izlazni kanal pravilno okrenutu tako da kritica prilikom izlaska iz tunela pogura „okidač“ i izazove stezanje opruge. Konačno, kada je klopka pravilno postavljena u rupu/kanal potrebno ju je blago i odmereno zatrpati zemljom.

Uobičajeno je dovoljno postaviti 2-3 klopke da bi krtica bila uhvaćena u roku od 4-5 dana. Humana strana ovog pristupa se ogleda u činjenici da uhvaćene krtice mogu biti puštene na slobodu, naravno na nekom udaljenom i napuštenom mestu.

Program zaštite od krtica

Naš program zaštite od krtica predstavlja sveobuhvatan plan preventivnih i reaktivnih mera koje se baziraju na balansiranju sastava zemljišta, primeni neinvazivnih granularni repelenata, mehaničkim klopkama i drugom sredstvima. Primenu invazivnih hemijskih preparata preporučujemo samo u ekstremnim situacijama a ovakve mere sprovodimo u saradnji sa ovlašćenim licima.

Ovde smo pomenuli samo mere koje sprovodimo u okviru programa održavanja i nege travnjaka. Međutim kada govorimo o uspostavljanju travnjaka i uređejenju vrta predlažemo postavljanje zaštitnih mreža protiv krtica i izgradnju ograde sa temeljom dubine 35-40cm koji će obezbediti da u narednim godinama nemate problem sa ovom životinjom. Takodje, dobra priprema terena i postavljanje drenažnih slojeva će dodatno unaprediti “bezbednost” vašeg travnjaka.

Greener program zaštite je sadržan u naprednijim paketima održavanja i nege dvorišta a naši timovi vam stoje na raspolaganju ukoliko želite da sprovedemo jednokratne mere zaštite i suzbijanja.

Plugin Developer FantasticPlugins.com
Share This