+381 62 222 083 office@greener.rs

Uklanjanje starog i oštećenog travnjaka ili njegovog dela korišćenjem sekača busena je agro-tehnička mera koja se koristi u reparaciji i postavljanju travnjaka na profesionalnim sportskim objektima.

Primena sekača busena obezbeđuje savršenu nivelaciju i visinsko uklapanje novog travnatog busena sa ostatkom starog travnjaka koji ostaje na terenu.

Naime, na ovaj način se uklanja sloj starog travnatog busena identične visine (debljine) kao i novi koji će biti postavljen. U ovom pogledu treba napomenuti da proizvođači tepih trave koriste ove mašine za skidanje travnog tepiha za dalju prodaju.

Iako se stari busen može ukloniti ili uništiti primenom brojnih drugih mera (npr. korišćenjem freze…), samo primena sekača busena osigurava da nećemo imati probleme sa sleganjem podloge i stvaranjem ulegnuća koji narušavaju izgled i funkcionalnost travnjaka.

Dodatno, upotreba sekača busena je veoma efikasna mera kojom se precizno odstranjuje željeni deo travnjaka koji je oštećen odnosno koji želimo da zamenimo.

Greener raspolaže raznovrsnom mehanizacijom uključujući i sekač busena koji je svojom veličinom i lakom upravljivošću prilagođen travnjacima različitih veličina kao i različitim terenima.

Plugin Developer FantasticPlugins.com
Share This