+381 62 222 083 office@greener.rs

Acer platanoides

Kuglasti javor je drvo nižeg rasta, guste i prirodno simetrične krošnje kuglastog oblika. Globosom se sadi u manjim vrtovima ali i na velikim javnim površinama. Njegova otpornost i mala veličina čine ga idealnim za drvorede u uskim ulicama kao i u drugim prostorno ograničenim ambijentima. Naime, visina kuglastog javora kreće se od 5 do 6 metara dok krošnja dostiže 4-5 m širine.

Javor globosum raste sporo a odlikuje se jakim korenom pri površini zemlje.

Dobro podnosi povišene letnje temperature, a toleriše i umerenu sušu kao i gradska zagadjenja.

Takodje ovo drvo nije zahtevno u pogledu održavanja i gotovo da ga nije potrebno orezivati jer samostalno održava loptasti oblik.

Loptasto javor je otporno drvo koje nije podložno bolestima i štetnicima.

Izuzetan izgled, uklopivost u male i velike ambijente kao i otpornos i mali nivo potrebnog održavanja doprineli su da Globosum postane sve rasprostranjeniji u vrtovima širom sveta.

Plugin Developer FantasticPlugins.com
Share This