+381 62 222 083 office@greener.rs

Acer negundo flamingo

Šarenolisni javor pajavac je prelepo manje drvo koje se odlikuje interesantnim zelenim lišćem prošaranim belom bojom, koje dok je mlado ima izrazito ružičastu boju. Usled ovako zanimljive kombinacije boja kao i niskog rasta intenzivno se koristi u uredjenju manjih vrtova i parkova.

Krošnja javora pajavca je skoro okruglastog oblika sa više grana koje razbijaju tu formu. Sporim do umerenim rastom najčešće dostiže visinu od oko 5 metara kao i širinu od 4 metra.

Pajavac je veoma otporna biljka koja opstaje na najrazličitijim zemljištima, u uslovima povišene vlažnosti ali i suše. Takodje, dobro podnosi presadjivanje a najbolje uspeva na osunčanim pozicijama.

 

Za razliku od većine drveća, opalo lišće se veoma brzo razgrađuje i gotovo da ne zahteva čišćenje.

Plugin Developer FantasticPlugins.com
Share This